• darkblurbg

CUPP NL (Cancer of Unknown Primary Platform – the Netherlands), heeft als doel de kwaliteit van zorg te bevorderen voor mensen met de verdenking op, dan wel een (voorlopige) diagnose Primaire Tumor Onbekend (PTO). De kwaliteit van zorg wordt bevorderd door een éénduidig diagnostiek-, behandel- en zorgbeleid, alsmede het vergroten van het maatschappelijk bewustzijn ten aanzien van deze diagnose.

CUPP-NL is een multidisciplinaire en onafhankelijke organisatie. Om ons doel te bereiken is nu de tijd aangebroken om een aantal focusgroepen meer vorm te gaan geven.

Wij stellen de input van diverse (zorg)professionals op prijs en nodigen u dan ook van harte uit om te participeren in deze focusgroepen. Wanneer u relevante belangstellenden kent of denkt te kennen, moedigen wij u aan om deze uitnodiging naar hen door te sturen.

Focusgroepen

Op dit moment worden er worden 3 focusgroepen opgestart:

  1. Wetenschap
  2. Informatievoorziening
  3. Zorgpad/revisie en onderhoud richtlijn

De voorzitters of gedelegeerden vanuit de focusgroepen zullen tevens als algemeen bestuurslid zitting hebben in het bestuur van CUPP-NL. Bent u geïnteresseerd in deelname in één of meerdere focusgroepen? De tijdsinvestering, net als de vergaderfrequentie, zal nader bepaald worden in overleg met de focusgroep-leden.

Bij interesse, stuur ons een mail (info@cupp-nl.eu) of vul het contactformulier in, vergeet niet uw focusgroep van voorkeur aan te geven.

Na de deadline zal het dagelijks bestuur van CUPP-NL zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van CUPP-NL,